Publiczna Szkoła Podstawowa

Im. Jana Pawła II

w Lubieni

Witamy w naszym przedszkolu !

Statut Szkoły stan prawny na 30.11.2017 r.

Dokument do pobrania

Pobierz...Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni.

Dokument do pobrania

Pobierz...Jawny Zbiór Danych Osobowych.

Dokument do pobrania
Pobierz...Koncepcja Pracy Szkoły 2015/2020 .

Dokument do pobrania
Pobierz...Tu znajdziecie Zasady System Oceniania.

Dokument do pobrania
Pobierz...System Nagród i Kar .

Dokument do pobrania
Pobierz...PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBIENI 2020.

Dokument do pobrania
Pobierz...Tu znajdziecie ceremoniał naszej Szkoły.

Dokument do pobrania
Pobierz...