Publiczna Szkoła Podstawowa

Im. Jana Pawła II

w Lubieni

Witamy w naszej szkole!Zarząd Rady Rodziców :
Przewodnicząca    Monika Borcuch
Sekretarz        Anna Duda
    Skarbnik             Joanna Kęsak

RODZICE W SZKOLE

Prawa rodziców wynikają między innymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Polska honoruje te międzynarodowe akty prawne i gwarantuje rodzicom prawo do:

 • wyboru szkoły dla dziecka;
 • wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami;
 • wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
 • pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć;
 • dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci;
 • pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji;
 • żądania od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania oraz nauczania moralnego i religijnego .

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA W  LUBIENI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OBJĘCI SĄ UBEZPIECZENIEM W FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ ALLIANZ.
 
W przypadku wypadku i zdarzeń losowych należy:

 1. zgłosić się do lekarza lub pogotowia szpitala w celu uzyskania informacji o zdarzeniu
 2. po zakończeniu leczenia należy powtórnie uzyskać informację o zakończeniu leczenia ,odpowiednio ze szpitala wypis
 3. wypełnić formularz zdarzenia który można odebrać u dyrektora  i potwierdzić  w szkole ubezpieczenie dziecka ( na tym formularzu).
 4. dołączyć ksero dowodu osobistego opiekuna prawnego dziecka( w ramach ubezpieczenia nieodpłatnie skorzystać można z: kul, miękkiego gipsu, wózka rehabilitacyjnego, stabilizatora)

6.Wszystkie dokumenty w oryginale należy dostarczyć do biura firmy znajdującego się przy ul. Lipowej 29  w Starachowicach  do:
 Pani Lidii Niewczas
 tel. kom. 660-549-786
Tel. stacjonarny : 41 271-15-70
w godzinach pon- piąt. 9.00 do 17.00, środa 10.00-20.00