Top Tags

Nasi najlepsi!

Wielki sukces naszych uczniów w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego „GREAT CHALLANGE”,który odbył się dzisiaj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie. Miłosz Gałka zdobył I miejsce w kategorii klas VII-VIII Oskar Bujak…

Doradztwo zawodowe- przydatne materiały

ZAPRASZAMY NA PADLET: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Facieslapedryc%2Finformator-dla-smoklasist-w-uclp4j3jmr0kg8c0%3Ffbclid%3DIwAR2wMuKiHtmSkZiNxVqo0wkFxY-PB0xAoQKOJ4MA19HMatLYAMRQEGpiw2U&h=AT10XdW4B-p-OjH8lfr0Wm5JNOjDBEjB7c9HyKVuvW9C9T30BRh0kwSs-7KY2M6nEIUq1oh8q1-2HmZnfB8x-Tjo-0nRCYBHFH78eIC1NiRl5HME-BGbqkUTOkUjmFmIOcLNiQ