Otrzymaliśmy świąteczne życzenia z Turcji, Hiszpanii i Chorwacji!

W ramach realizowanego na lekcjach języka angielskiego międzynarodowego projektu otrzymaliśmy życzenia świąteczne od naszych partnerów.