Grono

Grono Pedagogiczne szkoły w Lubieni

Dyrektor: mgr Iwona Frolovs

mgr Agnieszka Lotko

mgr Tomasz Sobański

mgr Beata Kutera

mgr Marzena Wiśniewska

mgr Jolanta Lipa – doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Doroszyńska

mgr Katarzyna Zając

mgr Irmina Stachuczy- Kowalska

mgr Zbigniew Śliwa

mgr Katarzyna Maciejewska

mgr Iwona Rurarz

mgr Paulina Duda

mgr Ewa Drzała

mgr Sławomir Leśniewski

mgr Joanna Opiła

mgr Anna Gorzelak

mgr Justyna Ladyca

mgr Marta Michałowicz – Borcuch – psycholog

mgr Katarzyna Zawor – pedagog

mgr Renata Wójcik – pedagog