Dziękujemy wszystkim. Którzy zaangażowali się w zbieranie darów dla uchodźców z Ukrainy