W dniu 19.12.2021r. Harcerze naszej Drużyny przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce Pani Wójt Marzeny Bernat wraz z Radnymi Gminy Brody, Ks. Proboszczowi parafii Lubienia, oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Brody.

By admin