Podczas lekcji wychowawczej, uczniowie klasy czwartej grali w „Pajęczynę”- integracyjną zabawę poprawiającą relacje w grupie i sprzyjającą zacieśnianiu więzi.