Publiczna Szkoła Podstawowa

Im. Jana Pawła II

w Lubieni

Witamy w naszej szkole!Dyplom a

Dyplom b

Dyplom c

Dyplom a

Dyplom b

Dyplom c

TEGOROCZNE AKCJE CHARYTATYWNE
W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Szkolny oraz Szkolny Wolontariat poszerzył swoją działalność charytatywną. Obecnie prowadzimy aż 7 akcji charytatywnych!
- Kontynuujemy zbiórkę plastikowych nakrętek
- Kontynuujemy zbiórkę baterii i akumulatorów
- Zbieramy złom kluczowy dla kliniki BUDZIK pod patronatem fundacji Ewy Błaszczyk Akogo?
- Prowadzimy zbiórkę karmy dla podopiecznych Przytuliska w Młynku
- Rozpoczęliśmy Akcję Pomoc Mierzona Kilometrami
- W listopadzie rusza coroczna akcja Góra Grosza
- W grudniu rusza akcja „Kup Pan Szczotkę” podczas, której będziemy zbierać pasty do zębów i szczoteczki dla dzieci z Kamerunu
ZACHĘCAMY DO POMOCY!„Owocowy sukces Lubieni”
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Tradycyjny Sad”, który organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega on na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na terenie szkolnym. W projekcie tym bierze udział drużyna z klasy VII, o wdzięcznej nazwie „Czerwone Jagody”, pod opieką pani Ewy Drzała nauczycielki biologii.
Mamy już wyniki za I etap projektu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni zajął III miejsce w Polsce! Rangę tego sukcesu podnosi udział aż 134 drużyn w kategorii „uczniowie powyżej klasy VI”. Okazaliśmy się bardziej pomysłowi i sumienni nawet od uczniów szkół średnich z terenu całego kraju. Trzymajcie za nas kciuki także w II etapie, na którego realizację  otrzymaliśmy grant od organizatora projektu.
Za otrzymane pieniądze zakupiliśmy sadzonki wymarzonych drzewek (Antonówki i Papierówki) oraz potrzebny sprzęt i nawozy. Drzewka dzielnie rosną na terenie naszej szkoły, a my liczymy na dalszą pomyślność w ogrodniczych poczynaniach.
W ramach projektu odbyło się także spotkanie z Rodzicami, na którym przedstawiliśmy ideę naszych działań oraz zachęciliśmy do pomocy w tworzeniu pomologicznej mapy Polski. Wszystkim dziękujemy za przybycie i obiecujemy degustację przyszłych plonów.

Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Lubieni
7 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni odbyły się Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja . Wśród zaproszonych gości obecni byli : Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, sekretarz gminy Jan Kosiela, dyrektor CUW Dorota Grudnicka-Glina, Komendant Naczelny Polskich Drużyn  Strzeleckich gen.  Jan Grudniewski, prezes Zarządu Powiatowego LOK i Klubu  Żołnierzy Rezerwy LOK w Starachowicach ppłk. PDS Adam Lefek,  wiceprezes starachowickiego LOK i Klubu Żołnierzy Rezerwy  kpt. Witold Kowalski,  ksiądz senior kanonik Krzysztof Orzeł, proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubieni ksiądz Sławomir Rak, przewodniczący Rady Powiatu starachowickiego oraz Dyrektor CKiAL w Brodach Tomasz Margula, współautor książki o Lubieni Marek Tomczyński, przedstawiciele Lasów Państwowych: podleśniczy Maciej Kwieciński oraz Piotr Pentek -  Inżynier Nadzoru; dyrektorzy szkół z gminy Brody, grono pedagogiczne  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni, rodzice oraz uczniowie.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez byłego i obecnego proboszczów parafii  w Lubieni. Następnie uczestnicy  przeszli do szkoły. Po powitaniu zaproszonych gości przez dyrektora Szkoły pana Sławomira Leśniewskiego, głos zabrała Pani Wójt Marzena Bernat, prezentując zebranym dziejowe znaczenie Konstytucji   3 Maja  jako aktu, który stał się testamentem I Rzeczypospolitej, inicjującym  ciąg zdarzeń będących świadectwem niezłomnego Ducha Polskiego Narodu, bohaterstwa, wytrwałości i poświęcenia w walce o wolność i naprawę Rzeczypospolitej. Pani Wójt zwróciła uwagę, że obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wpisują się także  w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Głos zabrał również gen. PDS  J. Grudniewski, który wręczył Dyplom Uznania dla Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni  za patriotyczne wychowanie młodego pokolenia oraz współpracę  w tym dziele z Polskimi Drużynami Strzeleckimi. Podobne wyróżnienie otrzymał także  szef LOK w Starachowicach pan          A. Lefek.
Następnie rozpoczęła się  poruszająca swą  dramatyczną  wymową część artystyczna. Uczniowie na wstępie zaprezentowali najdostojniejszy z polskich tańców narodowych jakim jest polonez. Po nim recytowali wiersze i śpiewali pieśni, których wykonanie wzbudzało co rusz aplauz publiczności. Wśród występujących nie zabrakło także najmłodszych   przedszkolaków. Akademię zakończyła wzruszająca pantomima, opowiadająca o rozbiorach Polski. Na zakończenie dyrektor podziękował wykonawcom i odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości nauczycielom, po czym zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców i Pracowników Szkoły.

Co roku, 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to przypomina wszystkim narodom, jak ważny jest nasz szacunek do języka, którym posługujemy się od dzieciństwa. W tym roku dzień ten przypadł w czasie ferii, dlatego nauczycielki języka polskiego, panie Beata Kutera i Zofia Mąka, zaproponowały uczniom językowe święto w Tygodniu Kultury Języka, który obchodzony jest w naszym województwie po raz XXVI.  Zaplanowano i przeprowadzono szereg działań. Były językowe łamańce, uczniowie wykonali pomysłowe plakaty obrazujące związki frazeologiczne, a czwartoklasiści zaprezentowali pouczającą scenkę o mowie ojczystej. Przeprowadzono też konkurs ortograficzny w dwóch kategoriach: kl.II-III oraz IV-VII. Wyłoniono klasowych mistrzów ortografii. Zostali nimi: Mateusz Białek- klasa II, Miłosz Gałka – klasa III, Aleksandra Łodej – klasa IV, Kinga Rynio – klasa V, Katarzyna Niewczas – klasa VI i Kacper Kos – klasa VII.
Życzymy wszystkim uczniom, aby piękno języka ojczystego zauważali i odkrywali na co dzień, nie tylko w Tygodniu Kultury Języka.


W czar lutowego  Święta Walentynkowego  pełnego czułych słów, gestów miłości wprowadzała nas już od kilku dni  dekoracja szkolna górnego holu  zaprojektowana i przygotowana przez uczniów klas IV VI na plastyce pod okiem p. Agnieszki Lotko.
W piątek 9 lutego, a więc w ostatnim dniu nauki , tuż przed feriami zimowymi odbył się w ZSP w Lubieni  ,,Walentynkowy kiermasz słodkości i zabawek”. Pomysłodawczynią  imprezy była p. Agnieszka Lotko , a przeprowadzony został przy współpracy z p. Jolantą Lipa opiekunką Samorządu Szkolnego.
W zorganizowanie kiermaszu włączyły się wszystkie klasy. Przygotowane zostały też plakaty reklamujące zdarzenie, bowiem tego typu kiermasz odbył się w szkole po raz pierwszy, miejmy nadzieję, że nie ostatni. Mamy niektórych uczniów zobowiązały się upiec ciasta i ciasteczka. Były m.in. babeczki, rurki z kremem, lukrowane serduszka, pierniczki, mini pączki, czekoladowe serduszka oraz duży wybór ciasteczek i czekoladek. Łakoci było dużo  i cieszyły się niezwykle dużym uznaniem wśród kupujących.
Celem kiermaszu słodkości  było nie tylko urozmaicenie życia szkolnego uczniów, ale też i zdobycie pieniędzy na zorganizowanie „Kącika Relaksu Szkolnego” .
Był to też dzień w którym przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem Poczty Walentynkowej  był Samorząd Uczniowski. Szkolny listonosz nie narzekał na brak pracy, było bowiem wielu chętnych, którzy korzystali z tej inicjatywy.

Równocześnie odbywał się kiermasz zabawek jako akcja dobroczynna „Kocham Pomagać” . Dziewczęta z klasy VI przygotowały na tę okoliczność taniec z elementami akrobatyki, a tuż po występie odbyła się aukcja „Serce dla Adasia”. Dochód z nich przeznaczony został na wsparcie finansowe rehabilitacji małego chłopca, który jest braciszkiem jednej z naszych uczennic. Uczniowie doskonale radzili sobie w roli sprzedawców zachęcali do kupna, starali się sprawnie obsługiwać zainteresowanych. Wielu uczniów i nauczycieli a  także rodziców w tym dniu pokazało jak wielkie ma serce, nie skąpiąc grosza na szczytny cel. Sprzedały  się wszystkie maskotki wystawione na aukcję.
Dziękujemy wszystkim, rodzicom , dzieciom -  całej szkole za Akcję Walentynkową.

„Jedno masz życie więc je ceń , alkohol odrzuć, życie zmień”
         31 stycznia 2018 zespół wokalny  z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubieni przygotował apel o tematyce profilaktycznej dotyczący jednego z  nałogów, czyli alkoholu, który został zaprezentowany w tym dniu społeczności uczniowskiej oraz rodzicom na zebraniu ogólnoszkolnym. Problematyka ukazana w nim dała dzieciom , rodzicom i nauczycielom okazję do zastanowienia się nad dokonywanymi wyborami i ich wpływem na własne życie. Zwróciła uwagę jak ważny jest dobry kontakt miedzy dziećmi a rodzicami. Należy pamiętać, iż skuteczna i rzetelna profilaktyka to nie tylko podawanie informacji o negatywnych skutkach spożywania alkoholu, ale przede wszystkim rozwijanie w młodych ludziach cech i umiejętności, które pozwolą im radzić sobie z wyzwaniami, jakie czekają na nich w dalszym życiu. Wątek przedstawiony  w drugiej części apelu wzbudził refleksję nad własną bezradnością kiedy w rodzinie pojawia się problem alkoholu  oraz uświadomiły dzieciom potrzebę marzeń.
Mamy nadzieję , że apel wywołał ogromne emocje i niejedną łzę wycisnął zwłaszcza podczas słuchania wzruszających piosenek z przesłaniem. 

Kulturalny  uczeń to Ja        
W dniach 11- 15 grudnia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w ramach podsumowania rządowego projektu zrealizowano projekt edukacyjny o kulturze.
Cele tego tygodnia to: uświadomienie celowości dobrych zachowań między ludźmi, stosowanie zwrotów grzecznościowych w odpowiednich sytuacjach, umiejętność współpracy w grupie, uświadomienie dzieciom, co to znaczy być kulturalnym.
Zaczęliśmy od wspólnego spotkania (apelu), podczas którego uczniowie zostali zapoznani z celowością tematu, oraz rozkładem działań całego tygodnia. Zasady kulturalnego zachowania przedstawione były  przez uczniów klasy V-ej.
W drugim dniu wszystkie klasy uczestniczyły w prezentacjach multimedialnych na temat savoir-vivru, a klasy starsze wzięły udział w konkursie ortograficznym ”Walka z bykami czyli corrida ortograficzna”
 W środę uczniowie prezentowali scenki dotyczące  kulturalnego i niekulturalnego zachowania. Czwartek był dniem turniejowym, na  którym spotkały się trzyosobowe drużyny z klas I III  pod hasłem „Mistrz dobrych manier”.
Cały tydzień w poszczególnych klasach nauczyciele poruszali tematy dobrego zachowania, w bibliotece szkolnej można było skorzystać z tematycznych podręczników, a na holu szkolnym były rozwieszone plakaty „Portret kulturalnego ucznia”  wykonane przez uczniów klasy IV i V  naszej szkoły.
Piątek był dniem podsumowania całego projektu , gdzie po raz kolejny wszyscy uczniowie odśpiewali hymn „Piosenka bardzo kulturalna”, obejrzeli krótki program o grzeczności w wykonaniu uczniów klasy V-ej. Wręczone zostały również dyplomy i upominki za udział w  konkursach  realizowanych w ramach projektu.
Jakie cele założone w projekcie zostały zrealizowane?

- rozumienie potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych,
-rozwijanie  umiejętności dokonywania własnej oceny,  umiejętności korygowania 
  własnego postępowania,
- uczenie sposobów niwelowania niewłaściwych zachowań,
- uczenie kultury słowa.
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Tradycyjny Sad”, który skoncentrowany jest na restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych, w tym roku jabłoni. Konkurs wpisuje się w zadania określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Szkoła z witaminą” przewidzianym do wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach.
Do udziału w projekcie włączyła się klasa VII, która z pełnym zaangażowaniem pokonuje kolejne etapy założonego planu. Po wybraniu wdzięcznej nazwy „Czerwone Jagody”, zaprojektowaniu logo drużyny, spotkaniu z ekspertem w dziedzinie sadownictwa i założeniu „Księgi Sadu”, przyszedł czas na apel promujący na gruncie szkolnej społeczności ideę całego przedsięwzięcia.
         Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, która promuje nauczanie Papieża Jana Pawła II, więc nasza szkoła, której patronem jest ten Święty Człowiek, z wielkim zapałem i entuzjazmem chce zadbać o respektowanie praw płynących z odwiecznego porządku natury.

W listopadzie z projektem „Bezpieczna +”
Kolejnymi zadaniami  w ramach projektu „Bezpieczna+” realizowanymi w naszej szkole listopadzie były warsztaty dla rodziców nt. kształtowania rozumienia potrzeb dzieci.
Zostały one przeprowadzone w dwóch grupach rodziców - dla rodziców uczniów klas I- III oraz dla rodziców uczniów klas IV- VII.
Cel główny : pogłębienie samoświadomości rodziców na temat najważniejszych potrzeb dzieci : miłości , akceptacji , bezpieczeństwa .
Cele szczegółowe:
- analiza hierarchii celów wychowawczych,
- ukazanie podstawowych potrzeb dzieci gwarantujących właściwe wychowanie,
- uświadomienie rodzicom zależności między  zachowaniem dzieci a  zaspakajaniem podstawowych potrzeb rozwojowych.
Odbyło się  również szkolenie dla nauczycieli " Jak kształtować umiejętności interpersonalne i psychospołeczne wśród dzieci?"
Cel główny: pogłębienie wiedzy na temat zachowania dzieci.
Cele szczegółowe:
- pokazanie zależności między zachowaniem , a przeżywanymi emocjami,
- utrwalenie wiedzy na temat  języka " JA" opartego na akceptacji uczuć i konsekwencji 
   w wychowaniu,
- uczenie dzieci wyrażania słowami stanów emocjonalnych jako baza umiejętności
   psychospołecznych,
- uświadomienie zaznaczenia stosowania  pochwały opisowej jako metody
  wychowawczej w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dzieci.
Odbył się również Dzień Życzliwości , który sprzyja integracji społeczności klasowej i szkolnej, dzięki temu relacje między uczniami i nauczycielami będą korzystniejsze, uczniowie chętniej będą przychodzić do szkoły i angażować się w życie szkolne. Wzajemny szacunek uczy tolerancji na odmienność innych. W związku ze wzrastającą agresją wśród dzieci i młodzieży w życzliwej szkole uczniowie będą czuli się bezpieczniej. Te działania są istotnym elementem naszej pracy wychowawczej. Przez to realizujemy zasadę podmiotowości ucznia, co jest zgodne z duchem reformy.
            21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości, który był  wspaniałą okazją, żeby swoją życzliwość podnieść na nieco wyższy poziom. Wybieraliśmy najżyczliwszego ucznia w szkole oraz tworzyliśmy drzewko życzliwości. Uczniowie  pisali dla siebie nawzajem życzenia na kartkach w kształcie serduszka. Każdy mógł wręczyć pogodne słowo wybranej osobie. W trakcie lekcji nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, czym jest życzliwość.

Dyplom a

Dyplom b

Dyplom cNa terenie Szkoły Podstawowej w Lubieni  w ramach  Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach jest realizowany projekt „Bezpieczna+”. Kolejnymi zadaniami realizowanymi w październiku były treningi dla uczniów klas I VII prowadzone przez pedagoga p. Annę Michalską oraz p. Kazimierza Sabatowskiego.
Pierwszy rodzaj zajęć poświecony był  kształtowaniu postawy koleżeństwa i przyjaźni.Celami szczegółowymi było:
- uświadomienie uczniom jak ważne są relacje rówieśnicze,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie samego,
- uświadomienie sobie wartości koleżeństwa i przyjaźni,
- rozróżnienie relacji koleżeńskich od przyjacielskich.
Zajęcia w klasach przebiegły w przyjaznej atmosferze, uczniowie siedzieli w kręgu co zwiększało otwartość  i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat koleżeństwa i przyjaźni. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem autoprezentacji , pracy w grupach , parach, burzy mózgów i sesji plakatowych. Efektem prac w klasach były plakaty podsumowujące cechy dobrego kolegi/ koleżanki, podobieństwa i różnice relacji koleżeńskich i przyjaźni  oraz wybór symbolu koleżeństwa i przyjaźni.

Drugi rodzaj zajęć związany był z bezpieczeństwem w sieci. Dzieci z klas starszych poglębiły swoją wiedzę na temat:
 • Nękanie w internecie
 • Uzależnienie od internetu
 • Szkodliwość dla zdrowia
 • Hakerów i wirusów
 • Kontaktów ze szkodliwymi treściami
 • Nieświadomym udostępnianiem danych
 • Zasadami bezpiecznego loginu e-mail i bezpiecznego hasła
 • Zasadami  pracy w portalach społecznościowych.
Zajęcia prowadzone były  z wykorzystaniem filmów i późniejszych dyskusji.
W klasach młodszych spotkania dotyczyły bezpiecznych zachowań :
 • Telefonu ratunkowego 112 (zagrożenia losowe, wypadkowe, pożar, zalania, powódź itp.)
 • Bezpiecznych zachowań na drodze
 • Ostrożności z obcymi oraz bezpiecznej  pracy z komputerem.
 

Na terenie Szkoły Podstawowej w Lubieni  w ramach  Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach jest realizowany projekt „Bezpieczna+”. Kolejnymi zadaniami realizowanymi w październiku były treningi dla uczniów klas I VII prowadzone przez pedagoga p. Annę Michalską oraz p. Kazimierza Sabatowskiego.
Pierwszy rodzaj zajęć poświecony był  kształtowaniu postawy koleżeństwa i przyjaźni.Celami szczegółowymi było:
- uświadomienie uczniom jak ważne są relacje rówieśnicze,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie samego,
- uświadomienie sobie wartości koleżeństwa i przyjaźni,
- rozróżnienie relacji koleżeńskich od przyjacielskich.
Zajęcia w klasach przebiegły w przyjaznej atmosferze, uczniowie siedzieli w kręgu co zwiększało otwartość  i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat koleżeństwa i przyjaźni. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem autoprezentacji , pracy w grupach , parach, burzy mózgów i sesji plakatowych. Efektem prac w klasach były plakaty podsumowujące cechy dobrego kolegi/ koleżanki, podobieństwa i różnice relacji koleżeńskich i przyjaźni  oraz wybór symbolu koleżeństwa i przyjaźni.

Drugi rodzaj zajęć związany był z bezpieczeństwem w sieci. Dzieci z klas starszych poglębiły swoją wiedzę na temat:
 • Nękanie w internecie
 • Uzależnienie od internetu
 • Szkodliwość dla zdrowia
 • Hakerów i wirusów
 • Kontaktów ze szkodliwymi treściami
 • Nieświadomym udostępnianiem danych
 • Zasadami bezpiecznego loginu e-mail i bezpiecznego hasła
 • Zasadami  pracy w portalach społecznościowych.
Zajęcia prowadzone były  z wykorzystaniem filmów i późniejszych dyskusji.
W klasach młodszych spotkania dotyczyły bezpiecznych zachowań :
 • Telefonu ratunkowego 112 (zagrożenia losowe, wypadkowe, pożar, zalania, powódź itp.)
 • Bezpiecznych zachowań na drodze
 • Ostrożności z obcymi oraz bezpiecznej  pracy z komputerem.


Gminny Konkurs Anglo-Artystyczny „KALIGRAMY”
17 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Anglo-Artystycznym „KALIGRAMY” zorganizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubieni.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie prace były na wysokim poziomie i świadczyły o niezwykłym zaangażowaniu dzieci. Na uroczystości pojawili się reprezentanci siedmiu szkół podstawowych z Gminy Brody wraz z opiekunami.
Miejsce I zajęła Wiktoria Klepacz z kl.VII ZSP w Krynkach, miejsce II Amelia Turek z kl.IV ZPO w Stykowie, natomiast III miejsce wywalczyła praca Marty Rozwadowskiej z kl. VI SP w Rudniku.
Komisja przyznała również wyróżnienia dla Jana Karykowskiego z kl. IV ZSP w Krynkach, Kingi Rynio z kl. V ZSP w Lubieni, Michała Listka z kl. VI ZSP w Lubieni oraz Blanki Kani z kl.IV ZPO w Stykowie.
Atrakcją spotkania był skecz, który podkreślał jak ważna jest nauka języków i do jakich zabawnych sytuacji może doprowadzić brak ich znajomości.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka języka angielskiego mgr Jolanta Lipa.
Dziękujemy za udział i gratulujemy wygranych.

Kraków nieco inaczej ?
W ramach projektu „Bezpieczna +”  uczniowie klas IV VII  Zespołu Szkolno Przedszkolnego  z Lubieni  w dniu 3 października 2017 roku byli na wycieczce w Krakowie. Głównym celem tej podróży było obejrzenie przedstawienia profilaktycznego w Teatrze Współczesnym  na scenie kameralnej . W spektaklu podejmowane były tematy radzenia sobie  ze stresem , umiejętności rozwiązywania konfliktów , nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Potem odbyły się warsztaty teatralne , w których aktywnie uczestniczyły dzieci , wcielając się w aktorów.
Drugim punktem tego wyjazdu było spotkanie  w Klockolandii „Centrum  Nauki  i Zabawy”. Dzieci brały udział w projekcie edukacyjnym pt :” Laboratorium profesora Klockowskiego”  składającym  się z modułów zajęciowych:
 • prelekcji  interaktywnego pokazu, podczas którego dzieci zdobywały i utrwalały wiedzę
 • warsztatów  tworzenia konstrukcji z klocków LEGO w małych zespołach; budując
  w grupach dzieci uczyły się współpracy i ćwiczyły umiejętność podejmowania działań; rozwijały zainteresowania techniczne oraz zdolności konstrukcyjne
 • zabawy  działań w interaktywnej strefie edukacyjno-rozrywkowej.

W laboratorium dzieci mogły eksperymentować, stawiać pytania i poszukiwać naukowych odpowiedzi z wykorzystaniem klocków LEGO. Sprawdzały m.in. przed kim ucieka papryka i dowiedziały się , dlaczego banknot wyjęty z ognia nie spłonął. W części warsztatowej uczestnicy budowali roboty laboratoryjne, a następnie z ich użyciem samodzielnie wykonywali doświadczenia naukowe.
Cele kształcenia realizowane podczas tej części wycieczki to  :
doskonalenie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń
kształcenie umiejętności stawiania pytań i dostrzegania problemów
- rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wdrażanie do działań twórczych.
Ostatnim punktem wycieczki był spacer po krakowskim rynku , niestety aura nie dopisała . Kraków żegnał się z nami w pochmurnym nastroju i w strugach deszczu. A my wracaliśmy do domu nieco przemoczeni,  ale pełni nowych wrażeń i z uśmiechem na twarzach.

Tydzień z Bajką sprawozdanie.
       W dniach 05. 09. 06. 2017r. w szkole w Lubieni zorganizowany został projekt biblioteczny ,,Tydzień z Bajką”.      W tych dniach odbywały się liczne działania biblioteczne                   i czytelnicze, mające na celu krzewienie czytelnictwa i obcowanie    z książką. Pierwszego dnia wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez czasopismo ,,Biblioteka w szkole”, który polegał na ,,biciu” rekordu wspólnego głośnego czytania w jednym czasie. Wówczas odczytaliśmy ,,Lokomotywę” Juliana Tuwima. Zadaniem dla wszystkich klas było przygotowanie klasowych ,,Kacików Ksiażki.
Na drugi dzień zaplanowaliśmy przeprowadzenie wywiadów  z wychowawcami klas na temat przeczytanych ostatnio książek.
Trzeci dzień to pełne emocji przedstawienia krótkich scenek z bajek i baśni. I tak: przedszkolaki przygotowały  mini pantomimę ,,Czerwony Kapturek”. Klasa ,,0” dwie piosenki: ,,O smoku wawelskim” i ,,Bajka”. Pierwszaki brawurowo odśpiewały piosenkę o Kopciuszku i uroczo zatańczyli taniec z Kopciuszkiem  i Królewiczem. Klasa I  przedstawiła ,,Na wyspach Bergamutach”. IV klasa koncertowo przedstawiła nam ,,Trzy świnki” budujące swoje domki i wilka grasującego w okolicy. Klasa V - ,,Jasia            i Małgosię”, a uczennice klasy VI na znaną melodię odśpiewały piosenkę ,,O papierowej Książce”.
Czwarty dzień to uroczysty korowód bajkowych postaci (dzieci w bajkowych przebraniach przemaszerowały ulicami naszej miejscowości).
Piątek to uroczyste podsumowanie z prezentacjami multimedialnymi na temat powstawania książki ,,Od autora do czytelnika”. Na koniec wszyscy otrzymali wspaniałe dyplomy         i słodki upominek.
                                      Irmina Stachuczy-Kowalska     11 kwietnia wybrani szóstoklasiści ze wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Brody zmierzyli się w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Smart” .
Konkurs przebiegał w dwóch etapach i miał formę testu wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki  języka angielskiego. W  przeprowadzonych 27 marca eliminacjach szkolnych brali udział wszyscy chętni szóstoklasiści. Ci z nich, którzy otrzymali największą ilość punktów, zakwalifikowali się do drugiego etapu, który odbył się  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lubieni.
Miejsce I zajął uczeń Szkoły Podstawowej w Krynkach- Mikołaj Kowalski, miejsce II- Wiktoria Janiec ( SP w Dziurowie), III- Anita Mokrzańska (SP w Adamowie), IV- Kacper Kos (SP w Lubieni), V-Julia Wiącek (SP w Stawie Kunowskim), VI- Karol Kozieł (ZPO w Stykowie), VII- Katarzyna Kusiak (SP w Brodach), VIII- Milena Rozwadowska (SP w Rudniku), IX- Wiktoria Złomek (SP w Lipiu).
Konkurs przygotowała i przeprowadziła Jolanta Lipa- nauczyciel języka angielskiego  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni.
Głównym sponsorem  nagród było Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

Jolanta Lipa

Wyjazd do teatru

Dnia 28. 03.2017r. uczniowie klas III VI  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubieni  udali się  do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu  na spektakl pt. ,, Tajemniczy Ogród”. Była to wzruszająca i pełna ciepła adaptacja powieści  Frances Hodgson Burnett  w reżyserii Cezarego Domagały.  Traktuje o przyjaźni, która odmienia smutną rzeczywistość   Mary Lennox.  Dziewczynka po śmierci rodziców zamieszkuje  u bogatego, ale pełnego goryczy, zdziwaczałego wuja Archibalda. Jego dom skrywa pewną tajemnicę. Mary Lennox odkrywa tytułowy tajemniczy ogród i tym samym odmienia los domowników… Jest to bardzo ciekawe widowisko, i pod względem muzycznym i gry aktorskiej. Muzyka potrafiła zmienić strach w radość, a aktorzy tak dobrze odgrywali swoje role, że aż zapierało nam dech w piersiach.
Przedstawienie zrobiło na nas duże wrażenie i oglądaliśmy je z zainteresowaniem. To zasługa gry aktorów, którzy zasłużyli na gromkie brawa. Spektakl bardzo nam się podobał. Było ciekawie i wesoło - piosenki były piękne. Ładna była też scenografia, która często się zmieniała, dzięki temu spektakl nabierał tempa.
Polecamy spektakl tym, którzy go nie widzieli.

SZKOLNY    KONKURS    RECYTATORSKI
31 marca 2017r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbył się szkolny Konkurs Recytatorski. Impreza ma charakter cykliczny i jest pierwszym etapem Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Przygotowują ją panie : Beata Kutera i Iwona Frolovs. W tym roku do konkursu przystąpiło ponad dwudziestu uczniów  począwszy od klasy 1 do 6. W recytatorskich zmaganiach brali udział:
Z klasy 1: Margula Aleksander ,
Z klasy 2: Złotorowicz Mateusz, Lis Filip, Gałka Miłosz, Brzoza Maja, Chrząstowska Maja,
Z klasy 3: Klepaczb Aleksandra. Reczka Kinga i Lasek Diana,
Z klasy 4: Barański Wiktor, Kita Amelia, Nowak Gabriela, Rynio Kinga, Stachucy Michał,
Z klasy 5: Chaścińska Marta, Gawerecka Julia, Listek Michał, Miliczek Klaudia, Niewczas Katarzyna,
Z klasy 6: Rożek Paulina i Stępień Amelia.
Nominacje do szczebla powiatowego otrzymali:
Z klas 1-3 : Margula Aleksander, Złotorowicz Mateusz, Gałka Miłosz i Reczka Kinga.
Z klas 4 – 6: Rynio Kinga, Gawerecka Julia, Miliczek Klaudia i Niewczas Katarzyna.
Życzymy wszystkim sukcesów na kolejnych szczeblach konursowych.

Głośne czytanie utworów Tolkiena.

Światowy Dzień Czytania Tolkiena obchodzimy 25 marca. Ten angielski pisarz znany jest przede wszystkim jako autor ,,Władcy Pierścieni” trylogii, która zyskała rzesze fanów na całym świecie. John Ronald Reuel Tolkien uważany jest za prekursora gatunku fantasy w literaturze, urodził się 3 stycznia 1892 roku, zmarł w 1973. 
Oprócz wspomnianej trylogii ,,Władca Pierścieni, która została przeniesiona na ekrany kin, Tolkien stworzył również kilka  krótkich  opowiadań, tzw. ,, Legendarium Śródziemia”. Tolkien był także filologiem. Zajmował się przede wszystkim badaniem literatury dawnej.
Po raz pierwszy Dzień Czytania  Tolkien ogłoszono 25 marca 2003 roku. Organizatorem było stowarzyszenie The Tolkien Society. Od tamtej pory święto  obchodzone  jest co roku w kilku krajach na świecie, w tym w Polsce, a od dwóch lat  i w szkole w Lubieni.
       W  ubiegłym roku czytaliśmy I część ,,Władcy Pierścieni” ,,Drużynę Pierścienia”, a  w  roku obecnym - ,,Hobbita” . Wybrane fragmenty powieści przygotowały pod kierunkiem p. Irminy Stachuczy Kowalskiej bibliotekarki i p. Beaty Kutery  - nauczycielki języka polskiego, uczennice klas IV VI (Kinga Rynio, Katarzyna Niewczas, Julia Gawerecka, Natalia Kusiak, Natalia Kosiarska, Amelia Stępień). Zainteresowanie czytanym tekstem było ogromne, zwłaszcza, że w tle wyświetlany był film ,,Hobbit” w reżyserii Petera Jacksona.
       Na taką samą uroczystość  poświęconą Tolkienowi zapraszamy za rok.

Mamy nowych czytelników!
      W dniu 21.02.2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni odbyło się oficjalne przyjęcie uczniów klasy I do grona czytelników biblioteki szkolnej. Pasowanie na czytelnika już na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Głównym celem było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z księgozbioru biblioteki, wypożyczania książek         i nieustannego rozwijania umiejętności czytania.  Na tę uroczystość pod kierunkiem bibliotekarki pani Irminy Stachuczy-Kowalskiej zostało przygotowane przedstawienie teatralne pt. ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Aktorami byli uczniowie klasy VI. Spotkanie przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. Na pamiątkę pierwszoklasiści otrzymali dyplomy pasowania na czytelnika, książki ,,Wiersze dla dzieci” i zakładki do książek. Po uroczystości wszyscy udali się do biblioteki, gdzie wypożyczyli swoją pierwszą książkę.
          Nowym czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.

W świątecznym klimacie w Lubieni.
Świąteczny klimat można było poczuć w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubieni już w połowie grudnia podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego a następnie podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 22 grudnia . Była to swoistego rodzaju prezentacja talentów wokalnych uczniów którzy są członkami szkolnego zespołu wokalnego oraz uczniów klasy II.
Na kolejnym kiermaszu świątecznym można było zakupić własnoręcznie wykonane przez uczniów  ozdoby świąteczne: choinki z łyżeczek plastikowych , choinki z łańcuchów , bałwanki, aniołki i skrzaty oraz  kartki i  stroiki wykonane przez nauczycielkę plastyki.


„Hej Kolęda, Kolęda !”- Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek

Za  oknem  biało, mróz  skrzypi  pod  butami,  a  do  naszej  szkoły  dzieci  biegną  z  kolędami. Już  ciemno  za  oknami, sala  wypełniona  ludźmi, rozświetlone choinki i  świeczki  jak  gwiazdeczki  rozświetlają  scenę.
                5 stycznia 2017 roku po raz  pierwszy w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Lubieni odbył  się  "Koncert  kolęd  i  pastorałek”. W  koncercie  wzięło  udział ..   wykonawców , w  tym  dzieci  z klasy II przygotowane przez panią Iwonę Frolovs  oraz dzieci  z  Zespołu  Wokalnego prowadzonego  przez  panią  Agnieszkę Lotko.
W  naszym koncercie  nie  zabrakło tradycyjnych, poważnych  kolęd  takich  jak: Lulajże Jezuniu, Wśród Nocnej Ciszy….   ale  również  na  naszą  publiczność  czekały niespodzianki czyli skoczne, wesołe pastorałki oraz nowe kolędy  i piosenki świąteczne w nowoczesnym  wykonaniu.  Piękna  zimowo -  świąteczna dekoracja, dzieci  w  pięknych  odświętnych  strojach, a na  koniec  po  występie  wspólny poczęstunek  dla  gości  i  uczestników koncertu . Wyjątkowy klimat tego mini festiwalu nadała licznie przybyła publiczność- rodzice uczniów szkoły, emerytowani pracownicy naszej szkoły i  zaproszeni goście. Było naprawdę  poruszająco, pękająca w szwach sala i pozytywnie przeniknięte magią świąt dzieciaki.

Obchody Roku Sienkiewiczowskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni.
 
   Rok 2016 został ustanowiony przez Parlament RP Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji uczniowie klasy V pod kierunkiem Irminy Stachuczy-Kowalskiej (bibliotekarki) i Beaty Kutery (nauczycielki języka polskiego) zorganizowali głośne czytanie utworów tego wybitnego polskiego pisarza. Celem tego spotkania była popularyzacja twórczości Polaka laureata Nagrody Nobla wśród młodzieży. 
     Klasa V ostatnio na lekcjach języka polskiego opracowywała lekturę ,,W pustyni i w puszczy”. Bardzo ich ona zafascynowała, dlatego wybrano ją do szkolnego czytania. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia krótkiego życiorysu i tematyki utworów Henryka Sienkiewicza oraz wyjaśnienia, dlaczego rok 2016 jest Rokiem Henryka Sienkiewicza (170 rocznica urodzin, 100 rocznica śmierci i 120 rocznica wydania ,,Quo vadis”). Następnie wybrane fragmenty lektury zostały głośno odczytane społeczności szkolnej. Były to fragmenty opowiadające o chorobie Nel, uwolnieniu słonia Kinga, obrzędzie braterstwa krwi, itd.) Wszyscy zgromadzeni słuchali z wielkim zainteresowaniem. 

17 listopada 2016r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni  mieli okazję spotkać się z kimś, kto jest im bliski a zarazem odniósł sukces dzięki wytrwałości i solidnej nauce. Tym razem w ramach cyklu spotkań z absolwentami mieliśmy okazję gościć modelkę Małgorzatę Masłowską oraz stewarda Alberta Lisa. Zaproszeni goście chętnie odpowiedzieli na zadane przez uczniów pytania. W relacji pojawiły się wspomnienia z lat szkolnych, jak również relacje z ich ścieżki kariery.
Małgorzata Masłowska jest ambitną, pełną pozytywnej energii  osobą. Do jej najważniejszych osiągnieć należą: publikacja w londyńskim Mess Magazine oraz Photo Vogue Italy, kontrakt w najlepszej agencji w Wietnamie (Tay Model), udział w pokazach mody takich projektantów jak Paprocki&Brzozowski, Pavluchenko, Natasha, Jacob, Mariusz Przybylski, Eva Minge, Deni Cler Milano, MMC, Klaudia Markiewicz, Girl Little Boy, Carlos, sesja charytatywna do kalendarza Mitshumaniaki dzieciom. Małgosia interesuje się aktorstwem i realizuje się także w tej dziedzinie. Statystowała w serialach „Przyjaciółki”, „Na noże”, „O mnie się nie martw”. Pojawiła się również w reklamach Multi Sport, Warsaw Station, Rossmann, Bank ING. Małgosia zachęcała uczniów szkoły do bycia otwartym na nowe doświadczenia i podążania za swoimi marzeniami.
Albert Lis ukończył mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Warszawskiej. Obecnie jest stewardem w czarterowej linii lotniczej Enter Air. Swoją przyszłość wiąże z lotnictwem. Podczas rozmowy podkreśla, że w tym zawodzie ważna jest pewność siebie, zorganizowanie i asertywność. Niezaprzeczalnym atutem jego pracy są dalekie podróże. Do najciekawszych zalicza lot do Tel-Aviv. Albert zapoznał uczniów z wymaganiami, które trzeba spełnić chcąc pracować w zawodzie stewarda i opowiedział jak wygląda typowy dzień na pokładzie. Dzieci były zafascynowane zdjęciami z wnętrza samolotu, jak również fotografiami z zakątków świata.
Spotkaniu towarzyszyła doskonała atmosfera. Widać było wielkie zainteresowanie młodzieży, dla której to co mówili absolwenci okazało się być przekazem autentycznym i trafiającym. Dodatkowo wszystko zostało przez nich atrakcyjnie zilustrowane poprzez prezentację multimedialną czy katalogi i zdjęcia. Z pewnością dla wielu przykład ich dróg życiowych może być natchnieniem do planowania swojego rozwoju i dowodem na to, że nawet wydawało by się skrajnie odważne pomysły na siebie, przy zaangażowaniu, pasji i determinacji mogą się zrealizować.
Małgosi i Albertowi jeszcze raz serdecznie dziękujemy, życzymy dalszych sukcesów i    oczywiście zapraszamy do ponownych odwiedzin.


Jolanta Lipa
Poniżej zdjęcia ze spotkania oraz prywatne fotografie absolwentów:Dyplom 1

Dyplom a

Dyplom b

Dyplom c

Dyplom 1

Dyplom 1Dyplom 1IV Gminny Przegląd Piosenki Ekologicznej

3 czerwca 2016 roku uczniowie ze szkół podstawowych gminy Brody wzięli udział w IV Gminnym Przeglądzie Piosenki Ekologicznej  zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lubieni z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
Tym razem nasz przegląd zmienił nieco formę zaproponowaliśmy  zaprezentowanie własnej twórczości tzn.  do dowolnie wybranej, znanej melodii piosenki, uczniowie sami lub z pomocą dorosłych mieli ułożyć tekst o treściach ekologicznych. Czy to trudne ? zapewne nie , wiadomo że dzieci mają nieograniczoną pomysłowość a dorośli służą swą pomocą. Efektu mieliśmy okazję wysłuchać podczas 11 prezentacji wokalnych.
Konkursowe zmagania oceniało jury, w skład którego weszli: Tomasz Margula z CKiAL w Brodach , - instruktorka CKiAL i Mariola Gałka- Prezes Oddziału ZNP w Starachowicach. Gdy nadszedł długo oczekiwany moment ogłoszenia wyników, powody do dumy mieli - w kategorii zespołów :
„Mali wojacy” ze Stykowa, którzy zaśpiewali piosenkę „Tyle śmieci w całym mieście     
oraz zespół ze Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim  w piosence „Lasy zielone”
- w kategorii solistów :
Aleksandra Glina ze Szkoły Podstawowej w Lipiu, wykonująca piosenkę pt: Flora  i  
Fauna” na melodię „W dobrą stronę” Dawida Podsiadło
oraz Milena Rozwadowska ze Szkoły Podstawowej w Rudniku z pisenką  ”Ta Ziemia jest naszym domem” kompozycja własna
Nagrody książkowe i drobne upominki dla wszystkich uczestników- ufundowane przez ZNP  w Starachowicach, hurtownię „Format” w Starachowicach oraz Urząd Gminy w Brodach wręczyli organizatorzy: Agnieszka Lotko , Jolanta Lipa i Iwona Frolovs. Wyróżnienia w postaci statuetek ufundowanych przez CK iAL w Brodach przekazało wyróżnionym  jury.
W trakcie przerwy wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek sponsorowany przez państwa Dorotę i Dariusza Komorniczak - właścicieli sklepu „Kubuś” oraz Dyrektora Szkoły.
           Tydzień  Bajki w szkole.
     W Szkole Podstawowej w Lubieni nauczyciele i uczniowie zorganizowali Tydzień Bajki czyli każdego dnia  inne zadanie dla klasy 0 VI. Projekt obejmował kilka spotkań czytelniczych. Do najciekawszych należały:  przygotowanie krótkich scenek dramowych przez uczniów i zorganizowanie korowodu  w bajkowych strojach. Dużym zainteresowaniem cieszył się wywiad przeprowadzony ze swoim nauczycielem na temat ,,Co Pan czytał, kiedy miał 10 lat?”. Zorganizowano także  kąciki mola książkowego w każdej klasie i przygotowano  gazetki  ,,Od autora do czytelnika”.
    Każdy dzień był świetną zabawą. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie imprezy były p. Irmina Stachuczy-Kowalska i p. Iwona Frolovs.

Kochasz dzieci ? Nie pal śmieci.
Nie pal śmieci !
Nie  rozumiesz
Że powietrze nam tym  psujesz ?
Mógłbyś najpierw pogłówkować
Lecz ty  wolisz  do  pieca  ładować !
Możesz  je  posegregować
Następnie wrzucić  do  woreczka
I  wywiezie  śmieciareczka
Później odbędzie się  operacja !
Wybieranie  i filtracja
Bo tak dużo nie potrzeba
Aby chronić ludzi , drzewa
Takie trudne ?
Nie nic z tego , trochę chęci mój kolego !
Bo to bardzo użyteczne kiedy zdrowe masz powietrze.
A  więc- koleżanki i koledzy, małe dzieci , duże dzieci
chrońmy zatem naszą Ziemię
za to że daje nam istnienie.
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                Sandra Rynio , klasa VI  - I miejsce
Piękna i Czysta Ziemia
Ziemia jest piękna
Ziemia jest kochana
Ale tylko wtedy
Kiedy jest zadbana
Nie rzucaj śmieci!
Nie rzucaj puszek!
Wyzbieraj każdy
Zbędny okruszek
A ona wtedy
Też cię polubi
Będziesz przykładem dla wszystkich ludzi
Lubię kiedy jest wesoło
A wtedy jest wesoło
Kiedy czysto wokoło
Papieru , szkła , plastiku,
dookoła jest bez liku
gdy posegregujesz wszystko
zrobi się pięknie i czysto !
                                                                  
                                                                   Wiktoria  Kosiarska , klasa V II miejsce

Kochasz dzieci?
            Nie pal śmieci!!!

                                                                                                                     Gdy rano wstaję
To śmieci do odpowiednich pojemników daje.
Tu butelka szklana, tam plasticzek.
                Każdy śmieć ma swój pojemniczek
Bo ze mnie jest taki ekologiczny ludziczek
Pamiętajcie dorośli i dzieci
By segregować śmieci.
                      Bo każdy śmieć spalony
To dzień życia stracony
Teraz już wiecie.
Co robić by było pięknie
                        I kolorowo na świecie.

                                                                                                                                                                 Klaudia Miliczek,  klasa IV- III miejsceGdy dorośli …

Gdy  dorośli palą śmieci,
Krzywią nosy wszystkie dzieci.
Żrący dym zatruwa wszystko:
Zdrowie , lasy , środowisko.
Płacze wtedy Matka Ziemia,
Bo nasz klimat na gorsze się zmienia.
Więc jeśli nie jest Ci obojętny Ziemi los
Gdy zobaczysz płonący śmieci stos
Powiedz głośno i stanowczo :
„Nie pal śmieci , bardzo proszę
Przecież są na śmieci kosze”.

                       
                                                                                                                                                           Gabriela  Nowak , klasa III I miejsce


Dbaj o powietrze

Każdy z nas dobrze wie
Dużo śmieci produkuje się.
Lecz ze sprzątaniem każdy wie,
że to różnie czasem jest.
Jedni śmiecą , drudzy palą
I powietrze zatruwają.
Dzieci na dworze wciąż się bawią
I organizmy dotruwają.
Bardzo proszę , nie palcie śmieci
Szanujcie nasze dzieci.
                                                                                                                                                              Filip Borcuch , klasa III II miejsce


Chcemy żyć

Chcemy żyć ! Wołają dzieci !
A wokoło pełno śmieci.
Stare biurko, stare stołki,
w polu plastikowe worki.
Nie ma miejsca na zabawę,
Ktoś zostawił starą ławę.
Tony kurzu , tony śmieci,
Taką przyszłość mają dzieci.
A my chcemy pięknej Ziemi,
Niech z powietrza znikną dymy.
Zamiast słońca kwaśne deszcze,
I plastiki w lesie jeszcze.
Więc wołają Twoje dzieci,
Chcesz mieć wnuki ???
Nie pal śmieci!!!

     
                                                                                                                                                          Wiktor Barański, klasa III  - II miejsce


Dbajmy wszyscy o przyrodę
A dostaniemy od niej nagrodę
Świeże powietrze i dobrą wodę.


                                                                                Aleksandra Głowniak , klasa 0 III miejsceEKOLOGIA  W  LUBIENI

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubieni w dniach 18 22 kwietnia  2016 r.   został zrealizowany  edukacyjny projekt  ekologiczny  „Kochasz  dzieci nie pal śmieci” opracowany przez panie: Agnieszkę Lotko i Iwonę Frolovs.

W ramach akcji przeprowadzono w szkole i w środowisku następujące działania:

 1. Konkurs plastyczny „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Prace wykonane przez uczniów zostały zaprezentowane w szkole i na szkolnej stronie internetowej. I miejsce  w kategorii klas starszych otrzymała praca Natalii Faliszewskiej z klasy IV oraz dwa wyróżnienia: dla uczennicy klasy VI- Natalii Klefas  oraz uczennicy klasy IV- Klaudii Miliczek. Zaś w klasach młodszych przyznano 4 równorzędne I miejsca:
klasa 0 -  Paweł Dróżdź
klasa I   Lena Kutera
klasa II Wiktoria Kucharska
klasa III Maja Świrta
 1. Konkurs poetycki na ułożenie  wierszyka o treści zgodnej z tematem: jak widzę dbanie o czyste środowisko, powietrze, ograniczenie spalania śmieci w domach, segregowanie ich , itp.
W kategoriach klas starszych:
I miejsce otrzymał wiersz  Sandry Rynio ucz. klasy VI
II miejsce wiersz Wiktorii Kosiarskiej
III miejsce wiersz Klaudii Miliczek
Zaś w klasach młodszych:
I miejsce wiersz Gabrieli Nowak ucz. klasy III
II miejsce równorzędnie prace uczniów klasy III Filipa Borcucha i Wiktora Barańskiego
III miejsce wiersz Aleksandry Głowniak z zerówki.
 1. Zredagowano i zaprezentowano w szkole dwie gazetki ścienne: 
     - Dziecięce  rady na złe odpady.
     - Czyste powietrze.
 1. Uczniowie zredagowali ulotki o czystości powietrza, które rozwiesili w szkole i na tablicach ogłoszeń w naszej miejscowości. Ulotki zostały skierowane zarówno dla dzieci jak i dorosłych z informacją, jak dbać o czystość powietrza.
 2. W klasach I -VI na lekcjach zrealizowano tematykę zajęć 
 3. Przeprowadzono zbiórkę środków na zakup młodych sadzonek drzewek iglastych
 4. „CZYSTE POWIETRZE ZDROWY CZŁOWIEK” - pisanie Listów dla Ziemi. W pisanie listów zaangażowali się uczniowie klas: III, IV, V i VI. W listach uczniowie zawarli prośby skierowane do dorosłych o poszanowanie przyrody oraz szczególne zwrócenie uwagi na problem palenia śmieci w piecach i niskiej emisji. Hasłem przewodnim pisania listów był temat szkolnego projektu : „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.
 5. Przeprowadzono naukę hymnu ekologicznego do znanej melodii pt: ”Każdy może 
    ekologiem być” i codziennie rano każdego dnia projektu rozpoczynano zajęcia
    odśpiewaniem tego utworu.
9.Odbył się happening na który uczniowie przygotowali transparenty oraz w  trakcie
    którego rozdawali przygotowane przez siebie i fundację „ARKA” ulotki.

Projekt zakończył się w piątek uroczystym apelem na który uczniowie klasy V pod opieką wychowawczyni przygotowali kabaret ekologiczny pt: ”Chory komin czyli kochasz dzieci nie pal śmieci” oraz podsumowano wszystkie działania.


Dyplom 1/>
 </p>
  </div>
</center>
</center>
<hr color=black><p>
</center>
</head>
<body bgcolor=
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM
„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

Cele konkursu:
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii z przyrodą.

Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs adresowany jest do  wszystkich uczniów szkoły  .
 • W konkursie wezmą udział prace wykonane w sposób pomysłowy  i atrakcyjny.
 • Zachęcamy uczniów, by zastanowili się, jak w tej pracy wykorzystać  puste butelki, makulaturę, nakrętki itp..
 • Każdy uczestnik może  zgłosić  tylko jedną  pracę .
 • Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Dostarczone prace zostaną wykorzystane w określonym celu.
Termin:
 • Prace  należy składać wraz z opisem z tyłu gdzie będzie się znajdować :
- imię i nazwisko oraz klasa
.
 • Prace powinny być dostarczane do 21. 04. 2016 roku do p. Agnieszki Lotrko
lub p. Iwony Frolovs.


Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:
 • Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają upominki.
 • Z  prac biorących udział w konkursie  zostanie utworzona fotogaleria, która będzie dostępna na stronie internetowej szkoły
 • Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi  dnia 22 kwietnia 2016 r.
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM
„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

1.Cele konkursu:
 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej poprzez własną twórczość.
 • popularyzowanie twórczości dziecięcej,
 • rozwijanie sprawności pisania wierszy,
 • kształtowanie wśród dzieci postaw kreatywnych,
 • odkrywanie młodych talentów,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • promocja szkoły,
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I kategoria - klasy 0 III ,
 • II kategoria - klasy IV VI,
3. Forma wiersza:
 • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
 • treść zgodna z tematem konkursu: jak widzę dbanie o czyste środowisko, powietrze, ograniczenie spalania śmieci w domach, segregowanie ich,  itp.
 • praca musi zawierać minimum 8 wersów,
 • prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego,
 • prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.                                        
4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
Konkurs trwa do 21 kwietnia 2016 roku. Prace należy składać do nauczycielek: p. Frolovs i Lotko.
Wiersz nie może być kopią z Internetu.
Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji podczas uroczystości ekologicznych w naszej szkole.
Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorki..
Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.
5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.
Prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas uroczystości podsumowującej projekt edukacyjny realizowany w dniach 18 22 kwietnia 2016.
Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na gazetce szkolnej.
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na szkolnych korytarzach i na stronie internetowej szkoły.
Zapraszamy do wzięcia udziału!
PROJEKT EKOLOGICZNY  
Z OKAZJI  ŚWIATOWEGO  DNIA  ZIEMI
OBCHODZONEGO POD HASŁEM „PALĄCY TEMAT NISKA EMISJA”
REALIZOWANY PRZEZ
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II
W LUBIENITERMIN REALIZACJI : 18 kwietnia  22 kwietnia  2016r


I dzień- 18 kwietnia 2016
                     - Apel inauguracyjny w ramach którego odbędzie się :
                           ;nauka hymnu szkoły na czas trwania projektu
                           ;ogłoszenie konkursów : plastycznego , poetyckiego
                           ;rozplanowanie i przydzielenie działań na tydzień ekologiczny
                           ;zaplanowanie akcji sprzątania terenu wokół szkoły
                      - Wyjazd  do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach projekcja filmu

II dzień 19 kwietnia 2016 
                     - przeprowadzenie zajęć na temat:
                          „Jak przedszkolaki mogą chronić powietrze” zerówka i przedszkole
                          „Jak dzieci i dorośli mogą chronić powietrze przed zanieczyszczeniami”
                           klasy I III
                          „Jak chronić powietrze przed zanieczyszczeniami, czyli przychodzi powietrze do             
                             lekarza”  kl. IV - VI
                     - przygotowanie gazetek ekologicznych - klasowych o czystości powietrza

III dzień 20 kwietnia 2016   
                     - redagowanie przez uczniów , zespoły , grupy bądź klasy „Listów dla Ziemi”
                     - przygotowanie transparentów i tabliczek z hasłami na happening

IV dzień 21 kwietnia 2016  
                     - sprzątanie terenów wokół szkoły
                    -  happening ekologiczny „Kochasz dzieci nie pal śmieci”

V  dzień  22 kwietnia 2016
                     - Podsumowanie projektu szkolnego
                     - apel na temat „Kochasz dzieci nie pal śmieci”
                     - rozdanie dyplomów i upominków za udział i zajęte miejsca w konkursach.


   Opracowany przez :    Agnieszkę Lotko i p. Iwonę Frolovs.
                        

„ ŚWIĘTY JANIE PAWLE II MÓDL SIĘ ZA NAMI”

             Dnia 4 kwietnia w  Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieni pod takim hasłem  odbył się kolejny uroczysty apel związany z obchodami  śmierci patrona tej placówki.
Każda rocznica śmierci Jana Pawła II jest ważnym wydarzeniem w życiu naszej społeczności szkolnej. Mimo że minęło już 11 lat od Jego odejścia, to postać i nauczanie naszego wielkiego Rodaka pozostają wciąż żywe. Ci, którzy pamiętają cały pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II, teraz przekazują świadectwo kolejnym pokoleniom i dbają, aby najważniejsze papieskie przesłanie nie popadło w zapomnienie.
Po raz pierwszy apel ten miał nową formę , bo został przygotowany  przez część zespołu wokalnego pod opieką p. A. Lotko oraz kilku nauczycieli , którzy pomiędzy pieśniami wykonywanymi przez dziewczęta  recytowali wiersze o Janie Pawle II . Oczywiście nie zabrakło ulubionej pieśni  „Barki” , którą  wszyscy wykonali wspólnie.
Na zakończenie pod tablicą upamiętniającą postać Patrona dyrektor złożył wiązankę kwiatów w imieniu wszystkich zebranych na tej uroczystości.

             Marcowe Święto Kobiet w Lubieni.
We wtorek 8 marca 2016 roku, obchodziliśmy w naszej szkole ŚWIĘTO KOBIET…NA LUDOWO.  Tym razem impreza przygotowana była przez klasę I  i zespół wokalny pod opieką pań : Iwony Frolovs i Agnieszki Lotko. Dzień ten rozpoczęty został życzeniami Pana dyrektora i męskiej części grona pedagogicznego na ręce wszystkich pań pracujących w szkole oraz słodkościami i wiosennymi kwiatami tulipanami..W każdej klasie dziewczynki również otrzymały skromne upominki od chłopców. Potem odbyła się uroczysta akademia , podczas której pierwszaki zatańczyły krakowiaka , prowadzili wesołe dialogi a zespół przeplatał ten program piosenkami ludowymi. Na zakończenie wykonano piosenkę w której każda zwrotka dedykowana była poszczególnym paniom z naszej szkoły. Występ spodobał się publiczności szkolnej , bo nagrodzili artystów gromkimi brawami..  Wszyscy artyści wystąpili w strojach ludowych, było wesoło i kolorowo .

Dnia 10.02.2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyła się niezwykła  uroczystość.  Było to pasowanie na czytelnika przygotowane przez  bibliotekarkę, panią Irminę Stachuczy-Kowalską.  W tym roku podobnie jak w ubiegłym,  w  przedstawienie teatralne zaangażowali się  rodzice uczniów klasy I. Był to ,,Kopciuszek”. W rolach głównych Kopciuszka i Księcia wystąpili państwo Agnieszka i Mirosław Złotorowiczowie, w role córek wcieliły się panie Anna Derlatka i Magdalena Sępioł,  jako wróżka wystąpiła  pani Aleksandra Kutera.   W podwójnej roli Taty Kopciuszka i Dobosza wcielił się pan  Konrad Chrząstowski. Macochą była pani Agnieszka Lis. Król i Królowa to państwo Katarzyna i Przemysław Sławek. Narratorem była pani Marlena Gałka.
Dekorację, przedstawiającą piękny zamek,  domek Kopciuszka i wszystkie rekwizyty przygotowano wspólnie: rodzice i  bibliotekarka. Rodzice bardzo się zaangażowali w całe przedsięwzięcie. Przygotowano ,,dymy”, kolorowe oświetlenie sceny, wszyscy się przebrali w stylowe stroje. Oprawą muzyczną  i efektami dźwiękowymi zajął się pan K. Chrząstowski.  Wszystko wszystkim  bardzo się podobało.
Po przedstawieniu odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Uczniowie  złożyli przyrzeczenie , że będą dbać o książki i chętnie je  czytać. Na  pamiątkę otrzymali dyplomy pasowania na czytelnika.Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w Akcji Góra Grosza, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza rodziną.  Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się uzbierać kwotę 141,35 zł
DZIĘKUJEMY!
Dyplom 1   Dyplom 1   Dyplom 1  W grudniu odbył się konkurs na najciekawszą kartkę anglojęzyczną zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i P. Jolantę Lipa. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i niepowtarzalne prace!
Dyplom 1  

W tym roku w  naszej szkole zawisła skrzynka pomysłów. Dzielcie się z nami swoimi inicjatywami i problemami. Weźmiemy pod uwagę wszystkie Wasze opinie aby wspólnie tworzyć przyjazną społeczność szkolną.
Dyplom 1  


Akcja zabawka za złotówkę
Dyplom 1  
Konkursy walentynkowe
Dyplom 1  


Nie zapominajcie o trwającej już od września Akcji POMAGANIE PRZEZ ODKRĘCANIE. Wspólnie z fundacją BLIŻEJ SZCZĘŚCIA zbieramy środki na pomoc chorym dzieciom.
Dyplom 1  


Pierwszy semestr nauki za nami. Przedstawiamy uczniów, którzy w tym semestrze pracowali najlepiej.
Dyplom 1  
Klasa I
 1. Chrząstowska Maja
 2. Jarosz Weronika
 3. Sławek Antoni
 4. Złotorowicz Mateusz
 5. Derlatka Jakub
 6. Stefańska Natalia
Klasa II

 1. Reczka Kinga
 2. Rynio Katarzyna
 3. Śledziowski Mikołaj
 4. Kucharska Wiktoria
 5. Rynio Roksana
Klasa III
 1. Barański Wiktor
 2. Nowak Gabriela
 3. Rynio Kinga
 4. Świrta Maja
 5. Borcuch Filip
Klasa IV

 1. Miliczek Klaudia śr. 4,91
 2. Niewczas Katarzyna śr. 4.82
 3. Tomczyk Iga śr. 4,55
Klasa V

 1. Stępień Amelia śr. 4,91
 2. Kosiarska Wiktoria śr. 4,73
 3. Kos Kacper śr. 4,73
Klasa VI

 1. Rożek Adam śr. 5,0
 2. Mroczkowska Natalia śr. 5,0
 3. Grudniewski Kacper śr. 4,9
 4. Klefas Natalia śr.4,8Dzień Pluszowego Misia
   25 listopada obchodzimy Święto Pluszowego Misia. W naszej szkole organizowany był już po raz 7. W roku obecnym do przygotowań włączyła się klasa ,,0”, która przygotowała przedstawienie o misiach i niedźwiedziach .  Dzieci  w misiowych przebraniach i z misiami w rękach pięknie recytowali wyuczone kwestie.  Dla każdej klasy przygotowane były zadania do wykonania.
Klasa I -  kolorowanki, z których zrobiono wystawę na korytarzu. Klasa II – wykonała papierową zabawkę w kształcie misia,
Klasa III – kolorowe pacynki – misie na każdy palec.
     Starsze klasy miały wykonać prezentacje multimedialne –
klasa IV o niedźwiedziach brunatnych,
V – o polarnych,
VI - o misiach koala.
      Wszyscy doskonale wywiązali się z powierzonych zadań. W podziękowaniu za wkład włożony w pracę uczniowie otrzymali dyplomy . W czasie występu uczennice klasy VI nauczyły publiczność piosenki o misiach.  A na zakończenie małe ,,co nieco” dla  każdego ucznia – herbatniki z miodem.
    Przez cały tydzień można było posłuchać głośnego czytania przygód Kubusia Puchatka w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

     GMINNY  KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Wielokrotnie słyszymy, że dla dzisiejszego młodego pokolenia patriotyzm to tylko puste słowo, że brak jej wzorów i autorytetów, ale uczestnicy  I Edycji Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach  zadają kłam temu twierdzeniu. Ich pasja i zaangażowanie włożone w wykonania przygotowanych utworów świadczą o tym, że poczucie tożsamości narodowej jest ważną wartością w ich życiu.
Uczestnicy zmagali się w 2 kategoriach wiekowych   klasy 4-6 oraz gimnazja.
Wszyscy młodzi artyści prezentowali  wysoki i wyrównany poziom, dlatego przed Komisją Konkursową w składzie: p.  Kamila Woś p. Miłosz Wajman , p. Tomasz Margula stanęło  trudne  zadanie
wyłonienia laureatów. Naszą szkołę reprezentowały trzy prezentacje zespół „Tęczowe nutki” w 7-osobowym składzie z piosenką „11 Listopada”, duet Amelia Stępień i Natalia Kusiak w piosence „Biały krzyż”  oraz solistka Sandra Rynio w piosence „Ojczyzno ma”. 
Po owocnych obradach udało się wyłonić zwycięzców czyli wyróżnienia w każdej kategorii. Nasze dziewczęta  właśnie takie wyróżnienie  wyśpiewały zespołowo gratulujemy !


Spotkanie z autorem
     Dnia 9 listopada o godz. 9.00  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni odbyło się  spotkanie  z autorami książki o miejscowości  Lubienia  z p. Adamem Buczkiem i p. Markiem Tomczyńskim.  Tytuł tej publikacji to: ,,Lubienia 1094 1994”.  W uroczystości wzięli udział uczniowie klas 0 VI, grono pedagogiczne i dyrektor szkoły. Na początku prowadzące spotkanie p. Irmina Stachuczy-Kowalska (bibliotekarka z biblioteki szkolnej)        i p. Anna Stachucy (bibliotekarka z biblioteki publicznej)  przedstawiły króciutko życiorysy obu panów,  informacje o ich zainteresowaniach i obecnej sytuacji życiowej. W czasie prezentacji książki  wszyscy uczestnicy spotkania dowiedzieli się wiele ciekawych i nowych  informacji  o historii Lubieni, obejrzeli mnóstwo  archiwalnych, czarno-białych zdjęć,  posłuchali wspomnień o żyjących tu ludziach.  Okazało się, że nawet wśród takich młodych mieszkańców Lubieni jakimi są uczniowie ,,zerówki” i klas I VI  zainteresowanie książką było ogromne. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o dawnych czasach okraszonych suto fotografiami. Co chwila było słychać okrzyki, że ,,to mój dziadek”, albo ,,wiem, gdzie to jest” czy ,,znam tę panią”.  Dzieci zadawały wiele pytań na temat szkoły dawniej i dziś, kościoła i innych instytucji przedstawionych w publikacji i na zdjęciach. Owocem tego spotkania było przekazanie książek do obydwu bibliotek szkolnej i publicznej.
           Na zakończenie  autorom wręczono kwiaty i podziękowania za udział w spotkaniu.

POWRÓT NIEPODLEGŁEJ
Z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni przygotowali specjalną uroczystość. Młodzi patrioci nie tylko  odśpiewali kilka polskich pieśni patriotycznych i wyrecytowali wiersze o ważnej dacie dla wszystkich Polaków. Wspólnie z paniami- Jolą Lipą, Agnieszką Lotko i  Beatą Kutera zaplanowali świętowanie w formie kilku  zadań konkursowych.
Najwięcej emocji wśród wszystkich uczestników wywołał  pierwszy konkurs tj. wokalny „Voice of the Poland!” w którym uczniowie mierzyli się z piosenką patriotyczną „Przybyli ułani pod okienko” w dwóch kategoriach klasy młodsze oraz starsze. A że miarą najlepszego wykonania były później brawa publiczności, ciężko było stwierdzić, kto wypadł najlepiej i uznano, że każde wykonanie zasłużyło w równej mierze na wyróżnienie.  
Klasy młodsze  wzięły udział w konkursie „Co wiemy o Polsce”. Dwuosobowe drużyny zmierzyły się w trzech rundach z pytaniami typu: jaki kolor ma flaga Polski?, jakie miasto jest stolicą Polski?, z połączenia jakich imion powstała nazwa stolicy? Okazało się że nieźli z tych maluchów - mali patrioci. I nawet najmłodsi, czyli dzieci z zerówki wspaniale poradziły sobie z odpowiedziami.
Przedstawiciele klas IV-VI mieli okazję wykazać się znajomością treści Mazurka Dąbrowskiego oraz jego historią powstania. Pytania  nie sprawiły młodym patriotom większych problemów. W nagrodę za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymywało się punkty, które zadecydowały o uzyskanym miejscu. Najlepszą wiedzą wykazała się klasa VI, ale zarówno oni jak i pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki. 
Cała impreza zakończyła się odśpiewaniem znanej z programu telewizyjnego piosenki „Kocham Cię Polsko”.
Święto Niepodległości jest dniem wyjątkowym. Zdawałoby się, że to oczywiste. Czy jednak na pewno? W dobie zaniku krytycznego myślenia, stawiania na piedestale wartości materialnych oraz lekkomyślnych postaw wobec historii (z czym spotykamy się coraz częściej wśród  dzieci i młodzieży) szkoła odgrywa szczególnie ważną i odpowiedzialną rolę w kształtowaniu świadomych aktów patriotycznych. W tak ważnym dniu pamiętajmy, że patriotyzm to nie tylko pamięć oraz zaduma nad tragicznymi i bohaterskimi wyborami naszych przodków. Patriotyzm to  rodzina,  kolega, koleżanka. To szkoła. To  najbliższe otoczenie, za które każdy z nas powinien być odpowiedzialny. To Wy, jako najmłodsze pokolenie kreujecie już teraz przyszłość swojej Ojczyzny.


Dzień Kundelka
w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieni

Mały, duży, z długą lub z krótką sierścią, czarny, żółty, brązowy i w łaty - nieważne, każdy z nich obchodził  swoje święto - Dzień Kundelka. Istotnie kundel, jako że nie należy do żadnej konkretnej rasy, jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju! Data też nie jest przypadkowa - 25 października to Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a październik jest miesiącem dobroci dla nich!
Z okazji obchodów Dnia Kundelka klasa V z wychowawczynią Agnieszką Lotko przygotowała apel, który przybliżył dzieciom ten dzień z kalendarza. Zakończył się on piosenką „Każdy kogoś ma” z repertuaru Haliny Benedyk, gdzie słowa jednej ze zwrotek brzmiały:
„A ja, a ja - mam fajnego psa.
Przyjaciela który zawsze mokry nosek ma.
A ja, a ja - mam z nim zabawy moc.
Gdy mnie trąca tego brzdąca mokry nos”
Naszą szkołę odwiedziły w tym dniu p. Kasia prowadząca  „Przytulisko hotel dla bezdomnych psów” na Młynku i  p. Patrycja, która prowadzi tymczasowy dom dla psów w Pawłowie, ze swoimi wąsatymi podopiecznymi - pieskami Lunką, Heniem i Kiełkiem.
Dzięki niecodziennemu spotkaniu dzieci miały okazję poznać specyfikę prowadzenia takiego przytuliska. Właścicielki dumnie prezentowały swych czworonogów i bardzo chętnie odpowiadały na pytania uczniów.  
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, sami sprawdźcie jak było oglądając zdjęcia.
Mamy zamiar wspomóc „Przytulisko” różnymi datkami m.in. karmą i kocami, bo przecież każdy pies - kundelek czy rasowiec -zasługuje na uwagę i miłość! A zbliża się przecież zima.

Na ekologiczną nutę

                               Na ekologiczną nutę

3 czerwca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni  odbył się III Gminny Przegląd Piosenki Ekologicznej pod hasłem „Natura-lnie Piosenka”, który jest jednym z zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych w tej placówce pod okiem  p. Agnieszki Lotko.

Celem imprezy było:

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- rozbudzanie talentów wokalnych,

- promowanie piosenki ekologicznej i przyrodniczej

- integracja uczniów poprzez muzykę.

Zanim licznie zgromadzona publiczność oraz goście  wysłuchali piosenek, mogli obejrzeć scenkę ekologiczną w wykonaniu uczniów klasy III przygotowanych przez p. Frolovs. Potem przyszła kolej na prezentacje wokalne.

W przeglądzie wzięło udział 28 uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu gminy. Szanowne jury w składzie: p. Tomasz Margula, p. Szymon Pocheć oraz p. Mariola Gałka wysłuchało 17 utworów: 10 - w kategoriach solistów i 7- w kategoriach zespoły wokalne. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, ale po długich naradach wyłoniło zwycięzców. I tak :

- w  kategorii soliści klas młodszych I miejsce zdobyła: Iga Dębniak ze SP w Krynkach;                                                                                                     

- w kategorii soliści klas starszych I miejsce zdobyła Julia Wiącek ze SP w Stawie Kunowskim;

- w kategorii zespoły klas młodszych I miejsce zajął duet ze szkoły w Stykowie w składzie: Jan Wiecha i Igor Piętak;

- w kategorii zespoły klas starszych I miejsce zdobył zespół wokalny z Lubieni w składzie: Natalia Kusiak, Amelka Stępień, Paulina Rożek i Malwina Niemczak.

Nagrody i wyróżnienia wręczało jury oraz Wójt Gminy Brody p. Marzena Bernat.   

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie naszej inicjatywy tj.: Wójt Gminy Brody p. Marzenie Bernat, Dyrektorowi CKiAL w Brodach p. Tomaszowi Marguli, Prezes ZNP w Starachowicach p. Marioli Gałka, państwu Dorocie i Dariuszowi Komorniczak - właścicielom sklepu „Kubuś” oraz państwu Alicji i Ireneuszowi  Cieciora - właścicielom hurtowni „Format” w Starachowicach.

 

  Dyplom 1   Dyplom 1  
Dyplom 1  
Dyplom 1  
Dyplom 1  
Dyplom 1  

RODZICE - DZIECIOM

RODZICE - DZIECIOM. (Śpiąca Królewna)

       Dnia 11.02.2015r o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Lubieni odbyła się  uroczystość pasowania na czytelnika. Jak co roku p. bibliotekarka - Irmina Stachuczy-Kowalska przygotowała przedstawienie teatralne. Tym razem było to jednak przedstawienie niezwykłe.  Niezwykłe, bo w roli aktorów wystąpili rodzice - rodzice uczniów klasy I. W rolę księcia wcielił się nasz pan dyrektor - Zbigniew Śliwa. W roli śpiącej  królewny wystąpiła pani Arleta Borowiec, która pracuje jako pomoc w zerówce. Role dobrych wróżek odegrały mamy pierwszaków i pani wychowawczyni - Marzena Wiśniewska, rolę złej wróżki - p. Monika Borcuch. Jako król i królowa wystąpiły panie: Ewelina Kalinowska i Agnieszka Janiec, staruszkę odegrała – pani Agnieszka  Rynio a ogłaszającego dobrą nowinę, herolda -p.Marlena Wójtowicz. Naratorem była p. Irmina Klepacz. 
      Do przedstawienia została specjalnie przygotowana dekoracja. Wykonała ją pani bibliotekarka, zgromadziła też  przeróżne rekwizyty, m.in. wrzeciono, kołowrotek, trąbkę myśliwską , kołyskę... 
      Po przedstawieniu odbyła się część właściwa – pasowanie na czytelnika   z przyrzeczeniem, że ,,będziemy szanować książki" i wręczeniem dyplomów. Potem wspólnie z rodzicami przygotowaliśmy poczęstunek  herbatką i pączkami  (jest to dzień przed tłustym czwartkiem - więc połączyliśmy te dwie uroczystości). 
       Dzieci świetnie się bawiły widząc swoich rodziców w nietypowych rolach, w ślicznych przebraniach, wygłaszających swoje role. Sądzę, że pierwszaki na długo zapamiętają ten dzień. Mam też nadzieję, że zaowocuje to dużą frekwencją w szkolnej bibliotece. 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu


Agnieszka Lotko

Projekt jest przygotowany dla uczniów klas szkoły podstawowej do realizacji podczas lekcji w ramach obchodzonego w  szkole
TYGODNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU POD HASŁEM 

"Internet – bezpieczny dla dziecka" 

W DNIACH 03.02- 10.02.2015


WPROWADZENIE                                           
ZADANIA 
PROCES 
KONKLUZJA 
POMOCNE MATERIAŁY

WPROWADZENIE

Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku w ramach programu "Safer Internet", ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas korzystania z zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NaukowąAkademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami w tym roku są także Microsoft i Facebook.

W roku 2015 DBI obchodzić będziemy 10 lutego. Tak jak w zeszłym roku, wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.

Podczas obchodów DBI chcemy podkreślić, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

 

ZADANIA

Waszym zadaniem będzie połączenie treści, z którymi zapoznacie się na lekcjach technologii informacyjnej dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci i przedstawienie ich w różnej formie.
Po wykonaniu swoich zadań i zgromadzeniu niezbędnych do przedstawienia problemu wiadomości, będziecie potrafili odróżnić zagrożenia, jakie możecie spotkać w Internecie, jak również będziecie umieli podzielić się swoją wiedzą ze znajomymi.

W ramach swoich działań wykonacie:

 • prezentację multimedialną w programie PowerPoint
 • prostą ankietę –quiz tematyczny dotyczący bezpieczeństwa w sieci
 • plakaty
 • wierszyki
 • komiksy
 • ilustracje -kolorowanki


Każda klasa będzie stanowiła jedną grupę. Aby wykonywane przez Was czynności kojarzyły się z nazwami grup nadamy im nazwy:

 • GRUPA VI: Twórcy prezentacji
 • GRUPA V: Twórcy quizów
 • GRUPA IV:  Malarze plakatów
 • GRUPA III: Mali poeci
 • GRUPA II: Twórcy  komiksów
 • GRUPA I: Mali rysownicy 

 

 

PROCES

Do zadań poszczególnych grup będzie należało:

TWÓRCY PREZENTACJI:

Wasza grupa będzie miała za zadanie stworzenie prezentacji multimedialnych na temat DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU. Pomyślcie, jak przedstawić w kilku slajdach najważniejsze wydarzenia tego Dnia oraz przybliżyć Waszym kolegom i koleżankom zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Całej grupie życzę miłej i twórczej pracy!
 

TWÓRCY QUIZÓW -ZAPYTAŃ: 

Macie bardzo odpowiedzialne zadanie. Poproszę Was o przygotowanie quizu dla kolegów i koleżanek z innych klas pod tytułem: "Surfuję w sieci - jestem bezpieczny". Zaproponujcie kilka pytań wielokrotnego wyboru i wykonajcie odpowiedni dokument w edytorze tekstu.

Całej grupie życzę miłej i twórczej pracy!

MALARZE PLAKATÓW:

Liczę na Wasze umiejętności z zakresu plastyki. Waszym zadaniem będzie wykonanie plakatów, które nie tylko  będą propagować ideę Dnia Bezpiecznego Internetu, ale również zachęcą innych uczniów do poszukiwania wiadomości na temat bezpieczeństwa w sieci.

Całej grupie życzę miłej i twórczej pracy!

MALI POECI

Liczę na wasze umiejętności poetyckie. Uczniów klas III zachęcamy do              napisania wierszy o bezpiecznym dostępie dzieci  do zasobów internetowych.

  Całej grupie życzę miłej i twórczej pracy!

 

    TWÓRCY KOMIKSÓW

           Dla was mamy zadanie plastyczne – musicie wykonać komiks, czyli

         historyjkę obrazkową na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Użyjcie

         swojej wyobraźni a na pewno wam się uda.   

 

        Całej grupie życzę miłej i twórczej pracy!

        

        MALI RYSOWNICY

 

          Wy jako najmłodsi uczestnicy projektu dostaniecie obrazki , które

          będziecie musieli pięknie pokolorować.

         

          Całej grupie życzę miłej i twórczej pracy!

Pamiętajcie! Powodzenie grupy zależy od każdego z WAS!

KONKLUZJA

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W zeszłym roku w obchodach DBI wzięło udział 56 państw. Teraz do tych działań dołączyliście również Wy. Wykonując powierzone Wam zadania, nie tylko sami zapoznacie się z zagadnieniami bezpieczeństwa w sieci ale również prezentując swoje prace innym, możecie zapoznać ich z tym bardzo ważnym tematem. 

 

POMOCNE MATERIAŁY

-wychowawcy otrzymają mailowo prezentację pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu”

-na zajęciach z klasami młodszymi można wykorzystać cykl kreskówek pt. „Owce w Sieci” (dostępne w wersji online)

- stronę www.necio.pl oraz http://pl.sheeplive.eu/downloads/paintings.

- materiały do pobrania (dla różnych grup wiekowych)

 http://saferinternet.pl/pl/materialy-dbi-do-pobrania


Spotkanie z autorką książki dla dzieci – Wioletą Kosiarską-Włodyka: ,,Tajemnicze historie mieszkańców Śmieszkowa”

Spotkanie z autorką książki dla dzieci – Wioletą Kosiarską-Włodyka:  ,,Tajemnicze historie mieszkańców Śmieszkowa”.

             W dniu 16,01.2015r. odbyło się spotkanie z debiutującą w dziedzinie pisarstwa p. Wioletą Kosiarską-Włodyka – naszą rodaczką, dziewczyną pochodzącą z Brodów. Urodziła się w 1982r w Starachowicach , ukończyła Akademię Świętokrzyską w Kielcach.  Obecnie pani Wioleta pracuje jako nauczyciel  w Przedszkolu nr 21 w Koszalinie, jest mamą Hani. Książkę napisała za namową dzieci, które domagały się kolejnych przygód małych bohaterów. W ,,Tajemniczych historiach mieszkańców Śmieszkowa” dobro  walczy ze złem, a wszystkie historie uczą odpowiedzialności i odwagi. Książka ta przełamuje strach i okazuje dzieciom, ze zawsze należy postępować zgodnie z dobrymi zasadami, uczy współpracy i wzajemnych relacji. W Śmieszkowie, mimo wielu perypetii i niespodziewanych przygód, dobro zawsze zwycięża.

        Jedną z kilku autorek ilustracji do książki jest Kasia Kutera, uczennica, która chodziła do naszej szkoły. Obecnie jest uczennicą starachowickiego technikum.

       W podziękowaniu za spotkanie wręczyliśmy pani  bukiet róż, w zamian dostaliśmy książkę z autografem, cukierki dla każdego dziecka  i mnóstwo autografów na rękach dzieci.

 

 


19 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję do zaprezentowania swoich talentów aktorskich i wokalnych, wystawiając Jasełka pt

19 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję do zaprezentowania swoich talentów aktorskich i wokalnych, wystawiając Jasełka pt.”Ach, co za noc”.

Na uroczystość zaproszono wielu gości.

W tym roku  w przedstawieniu wystąpiła bardzo duża grupa aktorów i śpiewaków z klas II, III, IV i V-ej. Doskonale znaną wszystkim historię przyjścia na świat Zbawiciela obejrzeliśmy w żartobliwy acz tradycyjny sposób. Na scenie pojawiały się często chórki anielskie , Gwiazda Betlejemska , pastuszkowie z owieczkami i pieskiem pasterskim a nawet diabeł w skórze niedźwiedzia. Byli też Trzej Królowie anonsowani przez Archanioła Gabriela oraz Jonatan i Dawid. Jednak doprowadzenie Jasełek do przedstawionej formy spędzało organizatorkom tj.paniom: Marcie Michałowicz-Borcuch i Agnieszce Lotko sen z powiek przez kilka tygodni. Nie obyło się bez komplikacji, nerwów i kompromisów. Mało czasu, mnóstwo sprawdzianów i prac domowych. Jednak dzięki wytrwałości całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem...

 Niezapomniana była scena z góralskim śpiewem chóru anielskiego oraz  śpiewającymi owieczkami, w które wcielili się najmłodsi aktorzy- klasa II. Na koniec wysłuchaliśmy kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” na fletach w wykonaniu kilku uczniów klasy VI.

Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności ,która wyraziła to gromkimi brawami.

 

 


Do czego można wykorzystać Boże Narodzenie ?

Rodzice często pytają  jak zachęcić dziecko do nauki. Największy opór stawiają te pociechy, które muszą włożyć więcej wysiłku  w opanowanie wiedzy i umiejętności. Proponujemy więc Państwu wykorzystać czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Już słychać protesty: czasu brak! Proszę jednak zapoznać się z tymi propozycjami. Może dzięki nim uda się Wam sprawniej podołać obowiązkom, a dziecko łatwiej opanuje to, co do tej pory sprawiało mu duży problem.
Uczymy się tym szybciej, im bardziej zaangażujemy się emocjonalnie. A przecież nie ma w roku dni bardziej przepełnionych pozytywnymi emocjami niż Boże Narodzenie. Poza tym wykorzystajmy naturalną u dziecka chęć uczestniczenia w ważnych wydarzeniach. Taka  nauka nie zostanie odebrana jako przymus.
A oto najczęściej zgłaszane przez rodziców problemy.

Dziecko nie chce czytać.
Poprośmy pociechę, by przeczytała przepis na ciasto, sposób zamontowania czegoś, listę zakupów, adres do cioci, itp. Przecież sami nie możecie tego zrobić, bo…np. macie akurat brudne ręce.

Dziecko słabo rozumie samodzielnie czytany tekst.
Poproście, by na podstawie przepisu zrobiło listę  potrzebnych do kupienia produktów, sprawdziło, w jakiej temperaturze trzeba piec ciasto, znalazło w programie telewizyjnym godzinę emisji filmu,  przeczytało, a potem Wam wytłumaczyło, jak należy wykonać daną ozdobę choinkową, w notesie znalazło adres dziadków, itp. A po Wigilii niech pomoże Mikołajowi i przeczyta imiona na prezentach.

Dziecko ma kłopoty z matematyką.
Wspólnie odmierzajcie potrzebne do danej potrawy produkty. Liczcie, ile kosztowały zakupy. Przy wykonywaniu ozdób choinkowych pytajcie o kształty i kolory, przeliczajcie ozdoby, układajcie przedmioty  w zbiory wg kształtu, koloru, wielkości. Odliczajcie czas do Wigilii z pomocą kalendarza i zegara. Ubieranie choinki to doskonała okazja do powtórzenia tzw. stosunków przestrzennych, tj. góra – dół, prawo – lewo, wyżej – niżej, z boku, nad, pod, itd.

Dziecko brzydko pisze.
Niech robi ozdoby choinkowe. Jeśli to możliwe, to z mamą, tatą lub innymi członkami rodziny. Niech wycina, kalkuje, poprawia kontury, zamalowuje, tnie, zagina, skleja, wiąże supełki itd. Wreszcie niech wyrobi ciasto na pierniczki, a potem wycina ciasteczka foremkami i dekoruje upieczone smakołyki.

No i jeszcze bardzo ważna rzecz: pochwały! Nawet jeśli jest krzywo i pomazane, oceniajcie pracę dziecka na podstawie jego wysiłku i zaangażowania. Na estetyczną i starannie wykonaną zabawkę czasem trzeba trochę poczekać. Pozwólcie zawiesić na choince własnoręcznie wykonane cuda nawet wtedy, gdy zupełnie nie pasują do szklanych, zakupionych w sklepie śliczności, a ich wygląd kłóci się z Waszą wizją idealnego bożonarodzeniowego drzewka.

 
 

Projekt „Uczeń na 6”

Od lutego br. w naszej szkole realizowany jest projekt unijny Uczeń na 6”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest: Zwiększenie kompetencji kluczowych z matematyki, ITC oraz wiedzy na temat zdrowego trybu życia i ekologii wśród uczestników projektu.

 

Aby osiągnąć cel uczniowie będą brali udział w czterech rodzajach zajęć:

·        matematycznych „I ty możesz zostać Pitagorasem”

·        ekologicznychLubieniecki las wokół Nas”

·        sportowych „W zdrowym ciele zdrowy duch”

·        informatycznych "Bezpieczny z sieci"

 

Dodatkowo w ramach działań projektowych zorganizowany zostanie rajd edukacyjny oraz wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wsparciem w ramach projektu obejmiemy 34 uczniów.

 

Realizatorem projektu jest  STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW IINSTRUKTORÓW W LUBIENI.

 

 

 

 

 

 


 

  Dyplom 1   Dyplom 1  
Dyplom 1   Dyplom 1  
  Dyplom 1  
Dyplom 1   Dyplom 1  

Dyplom 1  
Grudzień 2012
Ozdoby świąteczne kalendarze AdwentoweSzkoła w obiektywie
Nasza Szkoła w Obiektywie